top of page
LOGO10.png

+34 932 08 11 40

Trastorns de l’aprenentatge

i dèficit d’atenció

 


Els Trastorns de l’Aprenentatge impliquen una dificultat persistent per adquirir habilitats bàsiques com la lectura, l’escriptura o el càlcul. Es presenten en infants i joves que tenen una capacitat cognitiva dins de la normalitat i que no presenten dèficits sensorials o neurològics que puguin explicar aquestes dificultats. És important realitzar una bona valoració i tractament per tal d’evitar la percepció de falta de capacitats, la desmotivació, abandonament o fracàs escolar.

El Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDA-H) és un trastorn  d'origen neurobiològic crònic de caràcter hereditari i que es pot manifestar en totes les edats de la persona. Els símptomes característics són el dèficit d’atenció, la impulsivitat i la hiperactivitat motriu. La detecció precoç del TDAH i la seva intervenció és d’elevada importància per tal de minimitzar l’aparició de problemes associats com les dificultats d'aprenentatge, trastorn emocionals i de conducta.

TDAH en l’adult


El TDA-H és un trastorn que en la majoria d’ocasions es diagnostica durant la infància i l’adolescència, però en algunes ocasions pot passar desapercebut i persisteix fins a l’edat adulta, repercutint en el desenvolupament social i/o laboral de la persona. Cal detectar-ho i intervenir per tal de millorar la funcionalitat quotidiana.
 

bottom of page