top of page
LOGO10.png

+34 932 08 11 40

Els Trastorns de l’Aprenentatge impliquen una dificultat persistent per adquirir habilitats bàsiques com la lectura, l’escriptura o el càlcul. 

En totes les etapes vitals de la persona poden aparèixer dificultats en la gestió
de les emocions o de la conducta, 
derivant en problemes en el dia a dia.

Mindfulness és la consciència que
sorgeix de posar atenció de forma intencionala l'experiència tal i com és en el moment present, sense jutjar-la, sense reaccionara l'experiència.

Des de CPP s’ofereixen serveis a
altres professionals basats en serveis de reeducacions psicopedagògiques, cursos dirigits
a psicòlegs i educadors, observació i registre
en l'àmbit escolar i exploracions escolars.

En funció del motiu de consulta
i de les dificultats detectades en cada
cas s’ofereixel servei de reeducacions psicopedagògiques, teràpia psicològica
o tractament farmacològic.

bottom of page