top of page
LOGO10.png

+34 932 08 11 40

L’orientació terapèutica del centre és cognitiu-conductual i les propostes d’intervenció que es realitzen estan basades en l’evidència científica. En funció del motiu de consulta i de les dificultats detectades s’ofereix els següents tractaments:


Reeducacions psicopedagògiques: a partir d’estratègies cognitives i conductuals es busca millorar les capacitats de l'infant o jove per a adquirir els aprenentatges.
 
Intervenció cognitiu-conductual: la teràpia cognitiva-conductual (TCC), treballa sobre la forma en com una persona pensa i actua. Es centra en els problemes i les dificultats que ha d’afrontar en el moment present.

Intervenció farmacològica: en els casos que es consideri necessari, s’indicarà el tractament farmacològic a seguir. Habitualment el tractament farmacològic caldrà combinar-lo amb una teràpia psicològica adequada al pacient.

Coordinació escolar i familiar: en la intervenció infantojuvenil es realitza una coordinació constant amb la família i també en els casos que es requereixi, es segueix una coordinació amb l’escola per guiar les adaptacions adients en l’entorn acadèmic.

Tractaments

bottom of page