top of page
LOGO10.png

+34 932 08 11 40

AVÍS LEGAL
Dades d'identificació del titular
→ Raó Social: CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP, representat per la Dra. Conxita Puig i Rovira amb DNI 38774159-T, Lda. Carmen Oliva López con DNI 46242250-Z i Lda. Elisabet Martorell García amb DNI 47888551-K
→ Domicili Social: Pg. de Sant Joan,97, 2-1, 08009 Barcelona
→ Telèfon: +34 93 208 11 40


Acceptació de l'usuari
Aquest Avís Legal regula l'accés i utilització del lloc web sota el domini CPPBARCELONA.COM (en endavant el "Lloc Web") que el CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP posa a disposició dels usuaris d'Internet. S'entén per usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats d'aquest lloc web.
 
Aquest lloc web compleix amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.
 
El CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP podrà alterar en qualsevol moment i sense avís previ, el disseny, presentació i / o configuració del lloc web, així com alguns o tots els serveis, i afegir serveis nous.
 
La utilització d'aquest lloc web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en aquest Avís Legal i Condicions Generals d'Ús en la versió publicada pel CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP en el moment en què l'Usuari accedeixi al Lloc Web.
 
La utilització de certs serveis oferts als Usuaris a través del Lloc Web pot trobar-se sotmesa a condicions particulars pròpies que, segons els casos substitueixen, completen i/o modifiquen les presents Condicions Generals d'Ús. Per tant, amb anterioritat a la utilització de aquests serveis, l'Usuari també ha de llegir atentament i acceptar les corresponents condicions particulars pròpies
 

Condicions generals d'ús
L'accés a la pàgina web per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït, i queda expressament prohibit qualsevol ús diferent a la finalitat d'aquest Lloc Web.
 
L'usuari es compromet a fer un ús diligent del mateix i dels serveis accessibles des d'aquest lloc web, així com mantenir el degut respecte als altres usuaris.
 
Entre d'altres, aquest compromís implica que:
→ L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els continguts i serveis amb total subjecció a la Llei, als bons costums i les presents condicions d'ús i, si escau, les condicions particulars.
 
De la mateixa manera, l'Usuari s'obliga a no utilitzar el lloc web o els serveis que es prestin a través d'ell amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el lloc web o els seus serveis o impedir un normal gaudi del lloc web per altres Usuaris.
→ L'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en el lloc web.
→ L'usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.
→ L'usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX, codi JavaScript o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics del CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP o de tercers.
→ L'usuari es compromet a no obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general, qualsevol classe de material accessible a través del lloc web o dels serveis oferts en el mateix.
→ L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com ara els comentaris, fòrums d'opinió o pàgines obertes al lector) que el CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP ofereix al seu lloc web i a no emprar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l'ordenament legal; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.
→ De conformitat amb la política anti-spam del CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP l'usuari s'obliga a abstenir-se d'utilitzar i recaptar dades a partir de llistes de distribució a les quals es pugui accedir a través de les informacions i serveis inclosos al lloc web per a la realització d'activitats amb fins promocionals o publicitaris, així com de remetre comunicacions comercials de qualsevol classe i a través de qualsevol suport no sol·licitats ni prèviament consentits pel CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP i/o els interessats.
 
L'usuari que incompleixi intencional o culpablement qualsevo
l de les precedents obligacions i compromisos haurà de respondre per tots els danys i perjudicis que causi.
 

Limitació de garanties i responsabilitats
El CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP es compromet a realitzar els seus millors esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en el lloc web. En qualsevol cas, el CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP estarà exempt de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta d'exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a errors o omissions dels quals poguessin existir en les informacions i serveis continguts de aquest Lloc Web o altres continguts als que es pugui accedir a través del mateix, ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els seus continguts i informacions.
 
Així mateix, el CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del Lloc Web, i en conseqüència exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels serveis habilitats en el mateix, així com als errors en l'accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les que, si escau, es prestin aquests serveis.
 
El CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP tampoc garanteix que el lloc web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivat per causes alienes al CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP, de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP.
 

Propietat intel·lectual i industrial
Queda prohibida la reproducció total o parcial d'aquest lloc web sense citar-ne l'origen o sense l'autorització expressa del CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP, que es reserva el dret a realitzar, sense avís previ, qualsevol modificació que consideri oportuna tant de la informació com de la presentació continguda en aquest lloc web.
 
Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual d'aquest lloc web i dels seus continguts (textos, imatges, sons, àudio, vídeo, dissenys, creativitats, software) pertanyen, com a autor d'obra col·lectiva o com a cessionària al CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP o, si és el cas, a terceres persones.
 
Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb qualsevol fi, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització del CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP.
 
L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat industrial i intel·lectual titularitat del CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP i de tercers.
L'usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb altres fins, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.
 
El CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP proporciona accés a tot tipus d'informacions, serveis, programes o dades a Internet que poden pertànyer a terceres persones, en aquest cas seran d'aplicació els drets de propietat intel·lectual estipulats pels seus propietaris.
 
Enllaços de tercers a llocs web del Centre de Pisquiatria i Psicologia CPP
L'usuari d'Internet que vulgui introduir un link o enllaç des de la seva pàgina web a la pàgina web del CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP haurà d'obtenir prèvia autorització del CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP per escrit. A més, haurà de complir les següents obligacions:
→ L’enllaç o link únicament vincularà amb la pàgina principal, llevat autorització expressa per redireccionar a una pàgina secundària, que en cap cas podrà ser reproduïda de cap forma.
→ Queda expressament prohibit establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin a la pàgina web o permetin la visualització de la informació, activitats, serveis o productes a través de direccions d'Internet diferents a les de la present pàgina web.
→ El link o la pàgina d'enllaç no podrà desenvolupar activitats o posar dispositius que siguin contraris a les lleis, la moral o l'ordre públic.
→ En cap cas es realitzaran, des de la pàgina web on es troba l'enllaç, manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre el CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP, els membres del personal, la qualitat dels serveis que presta.
→ El remitent no podrà utilitzar la marca gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu del CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP dins del seu propi lloc web, llevat dels casos expressament autoritzats pel CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP

→ L'establiment d´un enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre el CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP i el propietari de la pàgina web en que es pugui establir, ni l’acceptació i aprovació per part del CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP dels seus continguts o serveis.
 
Les autoritzacions a què es refereixen els apartats anteriors es demanaran per escrit o per correu electrònic adreçats a centrepsiquiatriapsicologia@gmail.com.
 

Enllaços a llocs web de tercers
En el supòsit que en el lloc web es disposessin enllaços o links cap a altres llocs d'Internet, el CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts.
 
En cap cas el CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat ni validesa de qualsevol material o informació continguda en cap dels enllaços o links cap a altres llocs d'Internet.
 
Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema concret, i la inclusió d'un enllaç no implica l'aprovació de la pàgina web enllaçada per part del CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP.
 

Protecció de dades personals
El CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, atès l'estat actual de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats. Tot això, d'acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
 
L'usuari podrà proporcionar al CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP les seves dades de caràcter personal a través dels diferents formularis que a aquest efecte apareixen al lloc web. Aquests formularis incorporen un enllaç a la Política de privacitat.
 
De la mateixa manera, el CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP podrà obtenir dades de caràcter personal originats per la seva navegació i/o ús d'aquest lloc web, d'acord amb la nostra política de privacitat.
 

Preguem llegeixi atentament la nostra Política de Privacitat. abans de facilitar les seves dades de caràcter personal.
 

Ús de cookies
Aquest lloc web, igual que la majoria dels llocs web a Internet, fa servir cookies per millorar l'experiència de l'usuari. A la nostra Política de Cookies trobareu informació sobre què són les cookies, quin tipus de cookies utilitza aquest lloc web, com pot desactivar les cookies en el seu navegador i com desactivar específicament la instal·lació de cookies de tercers.
 
Preguem llegeixi atentament la nostra Política de Cookies abans de continuar navegant al nostre lloc web.
 
Modificació de les condicions de l'avís legal
El CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP es reserva expressament el dret a modificar el present avís legal sense notificació prèvia. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es procedeixi a utilitzar el lloc web, ja que aqu
est Avís Legal pot sofrir modificacions.
 
L'usuari reconeix i accepta que és la seva responsabilitat revisar el lloc web i el present Avís Legal.
 

Llei i jurisdicció
Totes les qüestions que se suscitin entre el CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP i l'usuari relatives a la interpretació, compliment i validesa del present Avís Legal es regiran per les seves pròpies clàusules i, en el que en elles no estigués previst, d'acord amb la legislació espanyola, sotmetent-se expressament les parts a la jurisdicció dels jutjats i tribunals del domicili del CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP.

+34 932 08 11 40

Avís Legal

bottom of page