Transtorns de l'aprenentatge i dèficit d'atenció

Els Trastorns de l’aprenentatge es presenten en infants i joves que tenen una capacitat cognitiva dins de la normalitat i que no presenten dèficits sensorials o neurològics que puguin explicar aquestes dificultats.

Els dèficits poden produir-se en una o més àrees de l’aprenentatge i sovint apareixen acompanyats de problemes de conducta, d’estat d’ànim, d’ansietat o TDAH.

Dins dels trastorns de l’aprenentatge trobem: 

·Trastorn de l’aprenentatge amb dificultats de la lectura o dislèxia.

 

·Trastorn de l’aprenentatge amb dificultat matemàtica o discalcúlia 

 

·Trastorn de l’aprenentatge amb dificultat de l’expressió escrita o disgrafia

Si no es valoren i tracten adequadament aquestes dificultats, els baixos resultats acadèmics porten al nen o jove a la percepció de falta de capacitats i a la creença de que els esforços que fa són en va.

Això genera un cercle viciós que deriva a la desmotivació i abandonament o fracàs escolar.

Hombre joven en terapia

Els símptomes del TDAH es componen de

  • Dèficit d’atenció

Es manifesten moltes dificultats per a establir correctament un ordre de prioritats entre els estímuls. Això fa que davant qualsevol estímul irrellevant, l’atenció es dispersi i s'alteri. 

 

  • Conducta impulsiva

La impulsivitat cognitiva es caracteritza per la rapidesa, inexactitud i pobresa en els processos de percepció i anàlisi de la informació en tasques complexes. La impulsivitat comportamental està lligada a la falta de control motriu i emocional, que porta a actuar sense pensar en les conseqüències posteriors.

 

  • Conducta hiperactiva

Es presenta un excés d’activitat motora, sense finalitat concreta.

 

La detecció precoç del TDAH i la seva intervenció és d’elevada importància per tal de minimitzar l’aparició de problemes associats com les dificultats d'aprenentatge, trastorn emocionals i de conducta.

dc01459a8efa819a3e72174302d9bab5.webp

TDAH en l’adult

 

El TDA-H és un trastorn que en la majoria d’ocasions es diagnostica durant la infància i l’adolescència, però en algunes ocasions pot passar desapercebut i persisteix fins a l’edat adulta, repercutint en el desenvolupament social i/o laboral de la persona.

 

En cas que es mostri alguna de la sintomatología característica és de gran importància el seu diagnòstic i intervenció el més aviat possible.

Psicólogo