Niños felices con libros

Tractaments

Reeducacions psicopedagògiques: a partir d’estratègies cognitives i conductuals es busca millorar les capacitats de l'infant o jove per a adquirir els aprenentatges.
 
Paral·lelament, permet desenvolupar estratègies per compensar aquestes dificultats.
Intervenció cognitiu-conductual:
 
La teràpia cognitiva-conductual (TCC), treballa sobre la forma en com una persona pensa i actua.
 
Es centra en els problemes i les dificultats que ha d’afrontar en el moment present.
 
A través de la teràpia s’ajuda a la persona a detectar i millorar aquests esquemes de pensament i conducta perjudicials.

Intervenció farmacològica:

 

En els casos que es consideri necessari, s’indicarà el tractament farmacològic a seguir.

 

Aquest tipus de tractament està indicat en alguns trastorns com els estats depressius, ansietat , psicosis o dèficits d’atenció. 

 

Habitualment el tractament farmacològic caldrà combinar-lo amb una teràpia psicològica adequada al pacient.

Coordinació escolar i familiar:

 

En casos d’intervenció infantojuvenil es realitza una coordinació constant amb la família per treballar pautes educatives que fomentin el desenvolupament adequat en l’àmbit familiar.

 

També en els casos que sigui necessari, especialment en els trastorns d’aprenentatge i dèficit d’atenció, es realitza coordinació amb l’escola per guiar les adaptacions adients en l’entorn acadèmic.

Grupo de ayuda