sesión de terapia

Serveis per a professionals

Des de CPP s’ofereix a tots aquells psicòlegs i psiquiatres que no disposin d'un equip de psicopedagogs reeducadors, la possibilitat de derivar al nostre centre aquells pacients que necessiten reeducacions psicopedagògiques especials.

Serveis per a centres docents:

La oferta de CPP a centres docents està basada en un conjunt de mòduls formatius / informatius adaptats segons es dirigeixin a professors, pares o alumnes de primària i secundària.

 

La proposta es concreta , d’acord amb el centre docent, en forma de conferència, conferència /col·loqui o grups de treball, segons els objectius i grups a qui es dirigeix l’acció formativa / informativa.

Profesor sonriente

La temàtica es presenta en un format eminentment pràctic, que s’estructura de la següent manera:

·   Introducció: visió global del problema i marc contextual.

·   Descripció dels punts més importants del problema.

·   Possibles solucions.

·   Resum i conclusions.

·   Ronda de preguntes.

Observació i registre:

En cas que sigui necessari, podem assignar a un dels nostres psicòlegs la tasca d'observar i registrar la conducta d'un nen o nena a l'aula o al pati.

 

Aquestes observacions són útils per a resoldre certes problemàtiques i per donar pautes d'actuació concretes a pares i educadors.

Clase
ordenador portátil

Exploracions escolars:

Les exploracions escolars es basen en l’administració de proves psicomètriques per valorar el perfil cognitiu i el nivell d’aprenentatges de l’alumne.

 

Això permet detectar precoçment possibles dificultats i així permetre una millor adaptació de l’alumne.

 

Les exploracions culminen amb una proposta escrita dels resultats de les proves i un pla de millora i seguiment.